Další reference


Dlouholetá a kvalitní spolupráce s níže uvedenými významnými leadry českého zemědělství
 
Statek Šindelová s.r.o.
Staroměstská zemědělská společnost
Nečtinská zemědělská a.s.
Horský statek Abertamy s.r.o.
Agroprodukt Supíkovice spol s.r.o.
Statek Benecko s.r.o.
Hesako zem. Výroba, s.r.o.
Hoško Jan Zemědělské práce
ALM centrum s.r.o.
Šeliga Pavel, Ing.
Genoservis, a.s.
Jiří Jura, spol. s r.o.