Zpětný odběr elektrozařízení

S ohledem na znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťujeme zpětný odběr u nás zakoupených elektrozařízení, solárních panelů, baterií a akumulátorů.

Nejen elektro zařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka.

Ekologickou likvidaci pro nás zajišťuje společnost REMA Systém, a.s., se sídlem Budějovická 1667/64, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO: 645 10 263.

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie přímo na naší prodejně. Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru, tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Zákazník je oprávněn bezplatně odevzdat staré elektrozařízení mimo naši prodejnu také na dalších sběrných místech jejich seznam naleznete na stránkách Rema systému.