Vítejte na farmě Ketris

Distribuce farmářských a chovatelských potřeb

Konfigurátor

OHRADA SNADNO A RYCHLE?
ANO s naším novým konfigurátorem

CHCETE VYUŽÍT DOTACE EU?
Přečtěte si naši aktuální nabídku

Ketris - distribuce farmářských a chovatelských potřeb
Každoročně přicházíme s novým sortimentem dle potřeb našich zákazníků. Ústředním motivem našeho obchodu je individuální přístup ke každému zákazníkovi.
Aktuality
Evropský sociální fond – operační program Zaměstnanost

Společnost KETRIS, s.r.o. realizuje jako partner projektu projekt Společně - podpora malých podniků v regionu Brno s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005511

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.